KOVOŠROT GROUP CZ a.s. - ekologická likvidace autovraků, výkup barevných kovů

KOVOŠROT GROUP CZ a.s.

Společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s. patří již několik desítek let k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin v České republice. Díky ekonomické stabilitě svého postavení, smysluplné kooperaci s dalšími podniky na trhu druhotných surovin, odpovídajícímu technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu odborníků je KOVOŠROT GROUP CZ a.s. spolehlivým partnerem pro hutní podniky na straně jedné, a pro výrobní a distribuční sféru dodávající druhotné suroviny na zpracování na straně druhé.

Filozofie recyklace bude hrát v budoucím vývoji lidstva stále větší roli, a tím sílí postavení podniků, které tuto úlohu v souladu s požadavky na ekologii zpracování dokáží plnit.

Právě proto je ekologii věnována prvořadá pozornost. Většina investic je směrována do udržení výrobních technologií společnosti na aktuální technické úrovni, aby tak mohla pro odběratele úsporně a efektivně produkovat suroviny vysoké kvality.

Nemalá pozornost je věnována i kvalitě zpracování druhotných surovin. Společnost má od roku 2003 zavedený systém managementu kvality, podle normy EN ISO 9001, a od roku 2005 je držitelem certifikátu systému EMS podle EN ISO 14001.

Ve velkoplošně orientované strategii sběru a zpracování kovového odpadu jsou využívány jednak dlouholeté zkušenosti a know-how z oboru, a jednak současné zavádění nejnovějších poznatků a technologií do praxe s vysokým důrazem na ekologické aspekty moderního recyclingu druhotných surovin, kdy jsou po zpracování vráceny k dalšímu využití v zájmu šetření surovinových a energetických zdrojů naší planety.

region esk Lpa region Dn region Chomutov region Liberec region Hradec Krlov region Kladno region Praha region esk Budjovice KOVOROT GROUP CZ a.s. - mapa

Přihlásit se k odběru KOVOŠROT GROUP CZ a.s. RSS